Bardas 10 Budord

Bardas 10 Budord Melodifestivalen

2017 är Teater Bardas 10:e verksamhetsår som scenkonstgrupp. Vi uppmärksammar detta genom att sätta upp vårt mest innerliga och utmanande scenkonststycke hittills.
En föreställning som sammanfattar vilka vi är, vad vi står för och, som titeln antyder, ger publiken Bardas 10 budord.

Bardas 10 Budord ska inte (i motsats till Gamla testamentets budord) ses som befallningar utan snarare som en grundkurs i tillvarons oskrivna regler eller helt enkelt som en angelägen reflektion kring vad som egentligen är viktigt i livet belyst av kompetenta scenkonstnärer. Föreställningen, som kommer att blanda Teater Bardas olika scenkonstuttryck, skapas som vanligt med avstamp i skådespelarnas egna tankar, erfarenheter och uttryckssätt.

Pressbilder av Sandra Lee Pettersson: