Från föreställningen Imorgon och Idag

Pris från Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för Norrländskt kulturstöd delar två gånger årligen ut priser till kulturutövare / möjliggörare i de fyra nordligaste länen. Stiftelsen tar inte emot ansökningar utan använder sig av ett nätverk som kan ge förslag.

Teater Barda erhåller ett pris på 50.000 kronor med motiveringen:

”Teater Barda, en del av Estrad Norr, firar i år sitt tionde verksamhetsår. Teater Barda visar hur kulturens kraft kan bidra till utveckling på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. De professionella skådespelarna, som alla har en funktionsnedsättning, räds inte att vrida på begrepp som normalitet och utvecklingsstörning.
Tack vare scenkonstgruppens hittills 460 föreställningar, fördelade på 15 produktioner, har de gjort scenkonstsverige mer mångfacetterat och gett oss nya röster från scenen.”

Prisutdelningen äger rum den 25 mars i Umeå och i samband med detta spelar vi även vår jubileumsföreställning ”Bardas 10 Budord” på Ögonblicksteatern
i Umeå.