Hur känns det?

Björn Högberg
Björn Högberg, foto: Sandra Lee Pettersson

Livet är en ständig rörelse där vi möter och upplever olika känslor. Dansföreställningen Hur känns det? handlar om de känslor som uppstår i relation till varandra och hur vi hanterar dem, belyst från ett barns perspektiv med barnets snabbt ombytliga känslor. Känslor i ständig rörelse tolkade av dansare i ständig rörelse där barnen känner igen sig från situationer som uppstår i deras vardag.

Föreställningens koreograf Camilla Edfalk Almgren är inte bara erfaren koreograf och dansare utan är även universitetsutbildad lärare. Koreografin bygger på egna erfarenheter från det pedagogiska arbetet med barn i skolan.