Dramaten är en av de mest kända teatrarna i Sverige. Den kallas oftast Dramaten och det är så vi känner till den, men det riktiga namnet är Kungliga Dramatiska teatern. Teatern är våran nationalscen och regering har gett den uppdrag som den ska verka utifrån. Det handlar om att förvalta vår teaterhistoria och utveckla konsten…