Månad: maj 2019

Shakespeare mest känd som dramatiker

Det största Shakespeare har gjort är sina verk som dramatiker och förutom dem har han även skrivit sonetter och episka dikter. Efter hans död publicerades hans dramer samlade och vänner från teatern var det som hade samlat ihop dem. Han hade även fått dramer publicerade tidigare, men de ansågs inte vara lika bra som dessa….


Shakespeare börjar med teater

Under Shakespeares levnadstid var teater stort inom alla klasser av samhället. Spanien var det land där teatern hade fått mest utrymme, men det sades ofta att England kunde mäta sig med den bredden. Huvudstaden London var givetvis platsen där det mesta hände och även inom teater var staden en medelpunkt. På slutet av 1500-talet uppfördes…


William Shakespeare

En av de regissörer som räknas som en av de största genom historien är William Shakespeare. Han var en dramatiker och sägs av många vara den främsta dramatikern genom tiderna. William föddes 1564 och var förutom dramatiker även poet och skådespelare. Av många sades han vara Englands nationalskald och sett ur ett världsperspektiv i litteratur…