Det största Shakespeare har gjort är sina verk som dramatiker och förutom dem har han även skrivit sonetter och episka dikter. Efter hans död publicerades hans dramer samlade och vänner från teatern var det som hade samlat ihop dem. Han hade även fått dramer publicerade tidigare, men de ansågs inte vara lika bra som dessa….