Dramaten är en av de mest kända teatrarna i Sverige. Den kallas oftast Dramaten och det är så vi känner till den, men det riktiga namnet är Kungliga Dramatiska teatern. Teatern är våran nationalscen och regering har gett den uppdrag som den ska verka utifrån. Det handlar om att förvalta vår teaterhistoria och utveckla konsten inom teatern. Här spelas både nyskrivna pjäser och klassiker inom alla åldersgrupper och såväl barn och ungdom som vuxna hittar ett utbud här. Det är här är en statligt ägd teater som ligger vid Nybroplan i Stockholm. Här har den funnits sedan 1908 och i byggnaden finns det fyra scener. Dramaten har en väldigt seriös tanke bakom allt vad gäller teater och scenarbete. De är medlemmar i Svensk Scenkonst som är en arbetsgivare- och branschorganisation som verkar inom teater, dans och musik. Tanken bakom organisationen är att skapa och förbättra de förutsättningar som finns inom scenkonsten. Genom att ha gått med i organisationen bidrar Dramaten till att skapa en stark profil med att vara en bra arbetsgivare som är professionell och har moderna kollektivavtal. Det här ger en stark position även bland andra teatrar runt om i Sverige och gör att nivån på teatrar som arbetsgivare är högre, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för utveckling.

Internationellt nätverk

Internationellt nätverk

Det internationella nätverket MITOS21 är Dramaten med i och det är ett internationellt nätverk av flera framstående teaterinstitutioner och scener runt om i Europa. Tanken bakom nätverket är att skapa nya vägar med teatern och ordet mitos kommer från grekiskan och betyder vägen ut ur labyrinten. Syftet med nätverket är att skapa nya möjligheter genom samarbeten.

Byggnaden Dramaten

Gustaf III var den som grundade Kungliga Dramatiska Teatern och det var 1788 när han satte upp ett nationellt skådespel. Hans tanke bakom teatern var att skapa en motsvarighet till den franska nationalscenen och det har han lyckats med. Från början var det ingen stor och lyxig byggnad utan enbart ett bollhus som var ombyggt. Det låg granne med Kungliga slottet och hade redan en befäst plats bland teatergrupper som satt upp föreställningar under 1700-talet. Vid slutet av århundradet hade byggnaden kommit att bli sliten och en ny byggnad för verksamheten hittades vid Kungsträdgården på den södra sidan. Här höll de till i 25 år när en eldsvåda bröt ut mitt under en föreställning. Byggnaden, som hade kommit att kallas Makalös, brann ned till grunden. Under några årtionden flyttade teatern nu in i Operan, men lokalen passade inte för teater eftersom akustiken var gjord för opera och sång. Under nästan ett sekel höll teatern till på Mindre teatern som låg vid Kungsträdgården innan den kunde flytta in i den nya teatern på Nybroplan. Byggnaden ser ut som ett marmorpalats och är en mycket vacker byggnad. Det var 1908 som det invigdes efter att arkitekten Fredrik Liljekvist var färdig med uppförandet. Mäster Olof av Strindberg var det första som uppfördes Idag har Dramaten sex scener i tre olika byggnader och bidrar med mycket för teatern i Svereige.