Under Shakespeares levnadstid var teater stort inom alla klasser av samhället. Spanien var det land där teatern hade fått mest utrymme, men det sades ofta att England kunde mäta sig med den bredden. Huvudstaden London var givetvis platsen där det mesta hände och även inom teater var staden en medelpunkt. På slutet av 1500-talet uppfördes många byggnader för teater och det blev än större. På den här tiden var det ett hårt liv att arbete inom teater. Arbets- och levnadsvillkoren var hårda och ofta behövdes en rik person som stod bakom en teater för att den skulle kunna hålla en bra klass för skådespelare och annan personal. Shakespeare kom in i den här miljön som skådespelare mitt under den perioden när det byggdes fler teatrar. Samtidigt började han författa sina egna verk. Det tog honom bara ungefär tio år att bli den största dramatikern i landet och han började tjäna mycket pengar på det.

Shakespeares framgångar inom teatern

Precis som mycket annat i Shakespeares liv är det oklart hur han kom i kontakt med och började med teater. En del säger att hans första kontakt var med ett resande teatersällskap som varit förbi i hans hemstad Stratford och att det var det som fick honom intresserad. Det som skiljer honom mycket från andra är att han kom från en förmögen familj. Den samhällsklass han kom från höll inte till i kretsar kring teater vare sig som skådespelare eller som författare som jobbade på kommersiell basis. Uppgifterna om hur Shakespeare levde sitt liv inom teatern är oklara, men mycket talar för att han först var skådespelare i en grupp som earlen av Pembroke skyddade. Den grupp han har gjort mest i är den som tillhörde Lord Chamberlain´s Men och efter att han gått med i den stannade han kvar. Han gjorde mycket tillsammans med den här teatergruppen och bland det största de gjorde var uppsättningar inför det kungliga hovet. Gruppen föll kungen i smaken och han tog över beskyddandet av gruppen med det nya namnet King´s Men.

Storhetstiden för Shakespeare

Storhetstiden för Shakespeare

Något som talar för att Shakespeare hade kommit att bli riktigt stor var att han blev omnämnd i en skrift 1592. Skribenten häcklade Shakespeare och fick kritik för att ta för mycket plats och det skrevs att han inte skulle skriva blankvers. Förläggaren bad sedan om ursäkt efter att skribenten kort efter publiceringen hade avlidit och det fanns även andra parodier på personer med i skriften. Historiskt sett kan det här ses som att han på den här tiden hade kommit att bli väldigt känd. Åren som följde satte Shakespeare och hans teatergrupp upp många välbesökta och kända uppsättningar. Efter några år räckte pengar till att bygga den egna teatern The Globe. Shakespeare kom att bli förmögen och även om han hade stora framgångar i London var Stratford hans hem. Efter att ha fått en förmögenhet hjälpte han familjen på de sätt han kunde. Han blev senare även delägare i London-teatern Blackfairs och bosatte sig efter faderns död i London.