Det största Shakespeare har gjort är sina verk som dramatiker och förutom dem har han även skrivit sonetter och episka dikter. Efter hans död publicerades hans dramer samlade och vänner från teatern var det som hade samlat ihop dem. Han hade även fått dramer publicerade tidigare, men de ansågs inte vara lika bra som dessa.

De mest kända verken

Shakespeare skrev totalt 38 dramer och vi känner till några som är extra kända. Hamlet är ett av de mest kända verken av Shakespeare. Monologen “Att vara eller inte vara” har blivit känd världen över. En misstolkning har gjort i pjäsen eftersom de flesta tror att Hamlet håller i ett kranium i scenen när han säger de orden, men det är fel. Kraniet är i en helt annan scen och handlar om hovnarren Yorrick. Kärnan i dramat är allt det meningslösa och intigheten i när en bedragen människa hämnas. Ett annat väldigt känt verk från Shakespeare är Romeo och Julia där den omöjliga kärleken ligger i fokus. Den här tragedin har varit grunden för många av de kärlekshistorier som har kommit till genom århundradena ända fram till idag. Pjäsen sägs utspelas i Verona och det finns till och med en balkong som kallas för Juliabalkongen. Scenen sägs ha utspelats på riktigt där.

Shakespeare har många kategorier bland verken

Shakespeare har många kategorier bland verken

Shakespeares dramer kan delas in i de tre kategorierna krönikespel eller historiska skådespel, tragedier och komedier. Det är en blandning av dem genomgående från de allra första verken som Shakespeare skrivit till de sista. Många av pjäserna har genom åren bytt kategori eftersom de ofta går in i olika kategorier. På senare år har även en kategori till lagts till bland Shakespeares och det är sagospelen som är tragikomiska. En uppsättning problempjäser har Shakespeare gjort som ofta handlar om orättvist behandlade unga kvinnor som har farit illa. Det har varit pjäser med mycket svartsjuka och tragiska öden. Mycket av handlingen har innefattat problematiska levnadsförhållanden för kvinnor och det har skildrats på många olika sätt i pjäserna. Han har även skrivit romerska dramer som Coriolanus och Julius Caesar som har utspelat sig under antiken. Pjäser med onda hjältar har också förekommit och en av dem var Coriolanus vilket visar på att pjäserna ofta har mer än en handling och går in i de andra kategorierna. Tragedier med hämnd har Shakespeare ofta skrivit och det var något som tilltalade honom.

Under hans levnadstid

Det var inte mycket som publicerades under hans levnadstid. Några av sonetterna och de episka dikterna hann publiceras medan han levde och av de 38 dramer han skrev var det en bråkdel som hann publiceras. Eftersom han inte själv publicerade dem har det varit svårt att tidsbestämma dem och det är oklart exakt när de är skrivna. Det förekommer flera dateringar för samma verk och det gäller även när det kommit till att kronologisera. De som går att datera mer säker är de 18 kvarto-dramerna eftersom det är mer klart när de trycktes och när de uppfördes och bland annat Kung Lear tillhör dem.