I Stockholm har vi en indieteater som har verkat i mer än 30 år idag. Det är teater Galeasen som ligger ute på Skeppsholmen och har kommit att bli känd för det scenrummet som är känt för att vara unikt. Något som har gjort teatern ännu mer känd är platsen ute på Skeppsholmen som gör miljön unik mitt i Stockholm på en ö. Under de åren som gruppen har funnits har de producerat 80 uppsättningar och haft många framgångsrika samarbeten. Ett stort genombrott kom fyra år efter att teatern kom till och det var när de satte upp Sakrament 1987. Teatern fick genom den uppsättningen en given plats som etablerad teatergrupp i Sverige.

Vad teatergruppen vill framföra på scenen

Det teatergruppen har velat förmedla på scen har redan från början var väldigt klart och tydligt. De har velat skapa en position som en teater som är provocerande, utmanande och undersökande och att den dessutom är ett scenkollektiv. Uppsättningarna ska vara innovativa och djärva där innehållet är intelligent och har ett drama där de låter sig utmanas på scenen. Genom att skapa ett motstånd i uppsättningar vill de få fram ett engagemang. Det som visas upp på scen ska vara som en konst och de väljer själva att använda orden flerdimensionell och normöverskridande teater som de kallar konst och det är målet även i framtiden.

Perspektiv ut mot Europa

Svenska Teaterkritikers Föreningens Teaterpris för Hamlet

För att hitta inspiration vänder sig gruppen ofta utomlands och hittar mycket genom att samtida pjäser i andra länder. Vad de hittar vill de sedan förmedla vidare till den svenska publiken och reflektera över samhället idag. De vill gärna att pjäser bryter vanliga överenskommelser och vanemönster. Skapa en tanke bakom vad de förmedlar via scenen och göra det på ett bra sätt. Det är inte bara till den svenska scenen gruppen har vänt sig utan de har även gjort turnéer i andra länder runt om i Europa. På listan hittar vi bland annat Danmark, Estland, Finland och Italien. Gruppen har genom åren tagit emot flera priser och sedan 2017 fick de Svenska Teaterkritikers Föreningens Teaterpris för Hamlet. Tidigare har de även tagit emot DN´s kulturpris för scenkonst och det var 2013. Ett av de första priserna gruppen fick motta var Stockholmspriset år 2000. Ambitionerna är fortsatt höga och tanken är att fortsätta producera scenkonst där människors öde framställs på ett sätt där kan vara lite brutalt och lånat från verkligheten. Idag har gruppen gjort sig ett namn för att vara en av de mest intressanta teatergrupperna i Sverige och det är en position de jobbar för att behålla.

Teatern på Skeppsholmen

Lokalen som teater Galeasen har ligger ute på Skeppsholmen. Tidigare tillhörde byggnaden den svenska flottan. Byggnaden tillhörde Torpeddepar Svenska Teaterkritikers Föreningens Teaterpris för Hamlet tementet i flottan och uppfördes 1879 – 1880. Från början fungerade den som förråd och torpedvapnet. Det infördes i Flottan under 1870 och i byggnaden fanns även verkstäder. Byggnaden renoverades mellan 2008 och 2010 och teatern hade under de åren samarbeten med andra teatrar och gick att se på bland annat Intiman och Dramaten.