En av de regissörer som räknas som en av de största genom historien är William Shakespeare. Han var en dramatiker och sägs av många vara den främsta dramatikern genom tiderna. William föddes 1564 och var förutom dramatiker även poet och skådespelare. Av många sades han vara Englands nationalskald och sett ur ett världsperspektiv i litteratur den bästa dramatikern. Under tiden han levde sa kollegan Ben Jonson att Shakespeare inte bara var från den tiden utan även för all tid en storhet. William växte upp i Warwickshire där han även föddes i huset familjen bodde i under uppväxten. Mamman kom från en släkt som var katolsk och hette Mary Arden. Efternamnet Shakespeare kom från pappa John som var fastighetsägare och handskmakare. Han hade en stor roll i staden och under perioder hade ämbeten. William hade många syskon, före honom hade två systrar fötts, men båda avled när de var unga. Han fick dock yngre syskon, två systrar och tre bröder.

Shakespeares utbildning och skolgång

Det är inte helt klart vad som hände under Shakespeares uppväxt, men det sägs att han gick på grammar school vid Stanford, en skola som hade grundats några århundraden före hans tid. De kunskaper han fick i latin hade han troligtvis lärt sig där. Allt är spekulationer som är grundade på att fadern hade en hög ställning i staden och att det mest troliga var att William hade gått i den skolan. Allt i Shakespeares unga år grundades på den ställning fadern hade i staden. Han var många gånger en lyckad affärsman som kom från enklare förhållanden, men hade tjänat pengar och gift sig rikt. När affärerna gick sämre under en period blev William tvungen att bryta studierna för att istället försörja sig själv. Det gjorde han genom att jobba som lärare.

Problem med rättvisan

Sir Thomas Lucys hjortpark

Både fadern och William hade problem med rättvisan och fick ta straff. Det första som hände var att fadern blev anklagad för att inte vara tillräckligt kyrklig utan blev dömd för bristande kyrklighet. William begick andra brott och blev dömd för olovlig jakt. Han fick spöstraff utdelade för att ha jagat olagligt i Sir Thomas Lucys hjortpark

Oklarheter kring om hans författarskap

Det finns inte mycket om det lit som William Shakespeare levde som är helt säkra. En del har kunnat säkerställas efter att uppgifter har kunnat säkerställas från arkiv, men lång ifrån allt. Eftersom många fakta om honom inte går att säkerställa är forskarna inte säkra på att det är han som har skrivit de dramer han säger sig vara författare till.  Kritikerna är många samtidigt som det finns de som säger sig vara säkra. Kring honom som person finns även en massa legender och rykten som har bäddats in i berättelser och även följer med i författarskapet. De utgör merparten av biografin om honom idag. Vi kan ställa oss frågan hur många gånger som helst, men det enda vi kan säga med säkerhet är att vi idag har ett flertal fantastiska verk som har lagt grunden till mycket av det teatraliska genom alla år.